AFA i els seus objectius

L‘AFA som una associació sense ànim de lucre, en la que poden participar de ple dret en qualitat de soci o sòcia tots els pares, les mares i tutors o tutores legals, dels alumnes matriculats.

 

L’AFA col·labora amb la comunitat educativa organitzant activitats que contribueixen al creixement dels nens i les nenes, facilitant la vida diària de les famílies.

 

Promovem, organitzem i col·laborem en activitats culturals, recreatives, esportives, fomentant la no competitivitat i la igualtat, com per exemple:

 

  • Promoció d’activitats esportives organitzades per l’Ajuntament.
  • Espectacles musicals infantils
  • Festa cloenda d’extraescolars
  • Festa fi de curs per a tots els nens i les nenes amb inflables, escuma, música…,
error: