L´HORT

El projecte de l’hort de la nostra escola és un espai pedagògic que ens ajuda a treballar i assolir competències bàsiques fonamentals per formar ciutadans responsables amb el medi natural.
L’objectiu principal d’aquest espai és educar en uns valors de progrés sostenible, de respecte a la natura i de socialització a l’entorn. És un eix transversal on es cultiven coneixements de totes les àrees curriculars.

 

error: