LLIBRES 22-23

QUOTES 22-23

L’import a abonar aquest curs és de 115 €. Es podrà fer en dues vegades, si cal, una primera aportació de 80 € abans del dia 2 de setembre. La segona de 35 € abans del 25 de novembre. Els resguards amb el nom del nen i curs cal fer-los arribar als/les  tutors/es el primer dia de classe (1r pagament). És important tenir el primer pagament fet per poder lliurar el material quan els infants comencin el curs.

Què inclou la quota de material, tecnològica i socialització?

Aquesta quota única inclou:

Material fungible: Agenda escolar, llibretes diverses, carpetes diverses, retoladors, pintures, plastilina, vernissos, fulls, fulls de colors, fulls de dibuix, gomets, retoladors gruixuts i prims, cartolines, coles, silicona freda, paper d’embalar, paper de xarol, paper seda, paper metal·litzat, aquarel·les, adhesius, fang, cinta adhesiva, fotocòpies, enquadernacions, plastificacions…,

Material socialitzat: Eines per modelar plastilina i /o fang, motlles, punxons, tisores, regles diverses, pinzells, fundes de plàstic, arxivadors, safates…

Material didàctic: Dossiers de treball elaborats per l’equip docent, reprografia, material d’ambients, espais i /o racons, jocs didàctics, eines pedagògiques, joguines, caixes d’aprenentatge, material de laboratori,…

Materials i plataformes digitals d’aprenentatge: Tauletes, Chromebook, llicències digitals, protecció dels dispositius…

Llibres socialitzats: Llibres de text d’anglès de cicle mitjà i superior, diccionaris d’anglès i castellà, llibres de lectura i consulta de les biblioteques d’aules i de cicles….

error: