Treball cooperatiu primària

El treball cooperatiu és la metodologia que utilitzem de forma transversal al llarg del desenvolupament de totes les àrees curriculars.

Els objectius que volem que els nostres infants assoleixin són els següents:

  • Establir relacions solidàries entre els infants.

  • Incrementar el seu rendiment.

  • Aconseguir un nivell superior dels seus raonaments.

  • Augmentar la cohesió del grup.

  • Desenvolupar les habilitats socials.

  • Respectar els diferents punts de vista.

error: