MENJADOR

 

 

 

L’escola disposa d’una cuina pròpia, gestionada per l’empresa Scolarest.

 

L’hora de dinar és una estona de relació, diversió i aprenentatge durant la qual es transmeten i potencien costums vitals saludables a més de valors educatius.

 

Els objectius del servei són, oferir una dieta equilibrada, seguir una programació d’activitats educatives i gaudir de l’estona de menjador.

 

 

Presentació Scolarest
Presentació app
Manual d’usuari App – Català
 

 

error: